// home

Latest Post

Veřejné budovy

Veřejné budovy mají často konstrukci řešenou tak, aby se mohli v potřebných prostorách bez problémů pohybovat všichni občané, bez ohledu na pohlaví, věk, úroveň tělesné zdatnosti, či zdravotního omezení. U nových budov je tento požadavek velice lehko naplnitelný, protože již při konstrukci prvního návrhu se může počítat se všemi těmito požadavky. Mnohem horší je ale […]

Asides